Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(4) Orthocenter

orthocenter

The orthocenter is the point where the three altitudes intersect. The barycentric coordinates of the orthocenter depend on the angles of the triangle.

snijpunt van de hoogtelijnen

De hoogtelijnen van een driehoek zijn de lijnen vanuit een hoekpunt loodrecht op de overstaande zijde. Deze hoogtelijnen snijden elkaar in één punt. De barycentrische coördinaten van dit punt zijn afhankelijk van de hoeken van de driehoek