El tangram

Quan vau construïr el tangram més gran, alguns de vosaltres vau decidir sumar 3 cm a cada costat, i alguns altres vau decidir multplicar per 1,75 les diferents grandàries dels costats de les peces. Activa i desactiva les caselles sota el tangram original i experimenta el que passa quan sumes o multipliques.