Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Fórmules de l'àrea d'algunes figures planes

Desplaça els punts lliscants i dedueix més fàcilment les fórmules de les àrees d'aquestes figures.

1. Àrea del rectangle

2. Àrea del paral·lelogram

3. Àrea del rombe

4. Àrea del trapezi

5. Àrea del triangle