6.3 Ευθεία που περνά από σημείο και είναι παράλληλη σε άλλη ευθεία

Information: 6.3 Ευθεία που περνά από σημείο και είναι παράλληλη σε άλλη ευθεία