Beräkna standardavvikelse med kalkylblad

Författare/skapare:
Ida Jansson

Hur beräknar vi standardavvikelse i ett kalkylblad?

1. Din första uppgift är att bestämma vad det kan vara för ett statistiskt material. Studera mätvärdena i kalkylbladet. Använd din fantasi. Är det längden på en viss typ av brädor i dm? Är det längden på nyfödda bebisar i cm? Är det vikten på godispåsar i g? Skriv namn på ditt material i cellen A1. 2. Bestäm om ditt material är ett stickprov (dvs är ett urval) eller om det ger uppgifter om hela materialet (hela populationen). 3. För att bestämma standardavvikelse behöver du veta medelvärdet och antal mätvärden. Skriv i inmatningsfältet medel=Mean(Matvarden); och n=Length[Matvarden]; så har du två variabler för medelvärde och antalet värden som du kan använda i dina beräkningar. 4. Gå till kalkylbladet och ställ dig i cellen B2. Du ska nu ta reda på avvikelserna hos varje mätvärde från medelvärdet. Skriv =A2-medel i cellen B2 och upprepa för övriga värden. 5. Nästa steg är att kvadrera avvikelserna. Ställ dig i cellen C2 och skriv =B2^2 och upprepa för övriga mätvärden. 6. Du är nu redo att beräkna variansen. Ställ dig i rutan för variansen för stickprov. I C11 skriv =Sum(C2:C9)/(n-1). Vilken enhet får variansen? 7. För att få standardavvikelsen måste du ta kvadratroten ur variansen. Skriv i cell C12 C11^0.5. 8. Upprepa samma beräkning för varians och standardavvikelse för population. Dela nu med n istället för med n-1. Skriv alltså i C13 =Sum(C2:C9)/n . 9. Dina beräkningar är klara. Jämför med statistiska verktyg i Geogebra. Markera dina celler med mätvärden och tryck på rutan med stapeldiagram. Tryck på knappen med summatecken för att få fram statistikvärdena. Stämmer dina beräkningarna överens med Geogebra?