Углови троугла

Намењено ученицима шестог разреда: Често ученици решавају следећи задатак: За дати троугао познат су један унутрашњи и један спољашњи угао. Одреди остале углове тог троугла.
Приметите и да је спољашњи угао једнак збиру два њему несуседна унутрташња угла