Määrätty integraali

Kun integraali halutaan laskea tietyllä välillä (esim.  pinta-ala), niin puhutaan määrätystä integraalista. Tämän integraalin  arvo saadaan suoraan integraalifunktion arvoista päätepisteissä, eli   [br][br]  [math]\LARGE \textcolor{blue}{ \int_{a}^b f(x)dx=\big /_a^b F(x)=F(b)-F(a)}[/math][br] [br][br]Arvo [i]a[/i] on välin alaraja ja [i]b[/i] yläraja. Määrätyn integraalin kohdalla ei ole tarvetta lisätä integroimisvakiota C, koska  se vähennettäisiin joka tapauksessa pois. [br][br]Määrätylle integraalille on voimassa seuraavat perusominaisuudet aiempien integroimissääntöjen lisäksi. [br][br][list=1][*][math]\LARGE \textcolor{blue}{\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx}[/math][/*][br][*][math]\LARGE \textcolor{blue}{\int_a^a f(x)dx=0}[/math][/*][*][math]\LARGE \textcolor{blue}{\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx}[/math][/*][/list] [br]  [br]Huomaathan, että ominaisuudessa 3 pistettä [i]c[/i] ei ole rajoitettu välille [a, b]. [br]  [br]

Information: Määrätty integraali