Domácí úkol 2

V tabulce1si vyberte předpis funkce s parametrem. Tuto funkci zobrazte v programu GeoGebra a pomocí posuvníku (posuvníků) vyetřete vliv hodnot jednotlivých parametrů na průběh grafu této funkce.