Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

GR10HBh9opg13

Gebruik de afbeelding hieronder om beter te begrijpen hoe de figuur is gemaakt. Je ziet een kubus ABCD EFGH en een bol die door de hoekpunten van de kubus gaat. * Met de muis kun je draaien en zoomen * Met de knoppen kun je de aanzichten bekijken. Als je nog een keer op dezelfde knop drukt dan draait de figuur een heel rondje * Gebruik de reset-knop (ronde pijltjes) om weer naar de beginsituatie te gaan