Τριγωνομετρικός κύκλος.

Μετακινήστε το δρομέα α και σχηματίστε μία γωνία με μέτρο της επιλογής σας. Κατόπιν μετακινήστε το δρομέα κ δημιουργόντας με αυτόν τον τρόπο μία νέα γωνία και καταγράψτε, κάθε φορά τη γωνία που έχει ημίτονο ίσο με το ημίτονο της γωνίας α. Παράδειγμα για [b]α=54[/b] , η πρώτη γωνία που έχει ημίτονο ίσο με το ημίτονο της α είναι η γωνία :[b]54[/b]. Η δεύτερη είναι η γωνία [b]124=180-54[/b], η τρίτη είναι[b] 2*180 + 54[/b] (αφού περιέστρεψα την ΟΑ κατά [b]360 + 54[/b] μοίρες)