Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Trojúhelníková konstrukce elipsy

Konstrukce bodů elipsy při známých vrcholech. Konstrukce je důležitá pro sestavení parametrického popisu elipsy. Pohybovat lze body označenými modrým křížkem