Što je dinamički radni list

Dinamički radni list je interaktivni (online) radni list u kojem se mogu kombinirati različiti elementi (npr. tekst, apleti, video zapisi, slike, pitanja, zadaci) u različitom rasporedu. Naš Online Uređivač radnog lista omogućuje vam izradu Dinamičkog radnog lista na jednostavan način. Idite na www.geogebra.org/materials i prijavite se na vaš GeoGebra račun. Nakon prijave, kliknite na + Novo i odaberite mogućnost Izrada radnog lista. Napomena: Također možete izraditi novi Dinamički radni list dok izrađujete Geogebra e-udžbenik u Izrađivanje GeoGebra e-udžbenika.

Primjer radnog lista

Zadatak: Odredite osi simetrije cvijeta na donjoj slici. Upute
  1. Na slici se nalazi točka A koju preslikamo obzirom na pravac i dobijemo njezinu sliku, točku A'. Povlačimo točku A uz rub cvijeta i promatramo je li pravac os simetrije. Savjet: Pritisnite  Delete Trace kako bi obrisali trag i počeli ponovo.
  2. Povlačite  zelenu točku kako bi promijenili položaj pravca. Zatim ponovite 1. korak za svaki novi položaj pravca.

Pitanje: Koliko osi simetrije ima ovaj cvijet?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
Check my answer (3)