functievoorschrift obv verschuivingen en spiegelingen