Fonksiyonu temsil eden eğriden Türeve

Konu:
Türev
Dilediğiniz fonksiyonu girip bu fonksiyonun türevinin nasıl bir eğri ile temsil edilebileceğini anlamaya çalışınız. Size örnek olarak verilen fonksiyondan başlayabilirsiniz. Sürgü yardımı ile x ekseni üzerindeki noktayı kontrol edebilirsiniz. Uygulamanın örnek bir kullanımını gösteren videoyu izlemek için http://youtu.be/6e5dybahcPA
* (a,f(a)) noktasında eğriye çizilen teğeti gösterip teğetin eğiminin pozitif-negatif değer alması, 0 değerini alması, artan veya azalan eğimlere sahip olması durumlarından yararlanarak tahmininizi yapılandırın. Araç çubuğundaki "taslak eğri çizme" aracı yardımı ile tahmininizi çizebilirsiniz. * Eğimi ve a bağımsız değişkenine karşılık eğimi ordinat kabul eden noktayı göstererek tahmininizi kontrol edebilirsiniz.