Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Контур

Перерізи

У першому розділі побудовані перерізи піраміди площиною, яка задається трьома точками. Можна передивитися ручну або автоматичну покрокову побудову перерізу.