Kesir modeli ile bölme

Konu:
Bölme
Kesirlerde bölme işlemini modelleyen bu uygulamada sürgüler yardımı ile iki kesir modelini elde edip bölünenin içinde bölen kesirden ne kadar olduğunu anlamaya çalışınız. Bölen kesir modelini bölünenin üstüne sürükleyerek; Örneğin 'ün içinde ne kadar olduğunu anlayabilirsiniz. Farklı kesirler modelleyerek bölme işleminin formal prosedürüne ulaşmaya çalışınız. 'in için de ne kadar olduğunu benzer şekilde nasıl anlarsınız?