Ortogonale/parallelle vektorer (andengradsligning)

Information: Ortogonale/parallelle vektorer (andengradsligning)