Trapecio: Perímetro e área.

Tema(s):
Área, Perímetro
Trátase de construír un trapecio dinámico, de obter o seu perímetro e de comprobar a fórmula da área mediante a partición en dous trapecios semellantes. Tamén se trata de analizar a relación de perímetros e áreas entre dous trapecios semellantes.
Propostas didácticas: Como crear un trapecio dinámico que manteña as características que o definen como trapecio cando se movan os seus vértices? Cando nun trapecio se unen os puntos medios dos dous lados non paralelos, canto vale o segmento determinado? Que altura teñen cada un dos trapecios semellantes que se obteñen co trazado do segmento anterior? Por que a unión dos dosu trapecios anteriores, produce un paralelogramo? Canto vale a área dese paralelogramo?