Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ruch harmoniczny prosty - odważnik na sprężynie.

Odważnik na sprężynie porusza się ruchem harmonicznym prostym. Zmiany: współczynnika sprężystości, masy ciała i amplitudy drgań powodują, że maksymalne wartości przyspieszenia i prędkości ciała też ulegają zmianie.