FRACTAIS

Persoa autora:
María
A palabra fractal, referida a conxuntos matemáticos, apareceu por primeira vez no ano 1977 cando Benoit Mandelbrot a empregou para referirse a certos conxuntos con todas ou algunhas das seguintes propiedades: Teñen detalles a todas as escalas, entendendo por isto que mirados a calquera nivel de escala (zoom) manifestan detalles xa observados a nivel global. Son autosemellantes, é dicir, que están formados por partes que son semellantes ao conxunto total. Teñen una descrición algorítmica simple, entendendo por elo que a súa construción está basada nun algoritmo sinxelo. O obxectivo das seguintes follas de traballo é familiarizar aos alumnos de secundaria cos conxuntos fractais.
FRACTAIS