Tangenttikulma

Tutki, mikä yhteys on tangenttikulmalla ja sitä vastaavalla keskuskulmalla.
1. Liikuta pisteitä A ja E. Kirjoita muistiin kolmessa tilanteessa tangenttikulman ja keskuskulman asteluvut. Laske jokaisessa tilanteessa kulmien asteluvut yhteen. Mitä huomaat? 2. Tangenttikulman suuruus on 67°. Kuinka suuri on tangenttikulmaa vastaava keskuskulma? Lisätehtävät: 3. Kuinka suuri on ympyrän säteen ja tangentin välinen kulma? 4. Kuvassa tangentit ja ympyrän säteet muodostavat nelikulmion. Perustele, miksi nelikulmion kulmien summa on 360°. 5. Voiko tangenttikulman suuruus olla 180°? Perustele.