Femkant bliver til stjerne

Denne femkant kan bruges til at lære noget om spejling og drejning

Hvilken figur fremkommer ved spejling/drejning