Els tres problemes clàssics

A la Grècia clàssica es varen plantejar diversos problemes de construccions per fer només amb regle i compàs. Gairebé tots varen ser resolts correctament. Tot i així, quedaren tres construccions que no es pogueren fer utilitzant només el regle i el compàs. Aquestes tres construccions són: La duplicació d'un cub. Donat un cub, construir-ne un altre de volum doble. La trisecció d'un angle. Donat un angle, dividir-lo en tres parts iguals. La quadratura del cercle. Donat un cercle, construir un quadrat d'igual àrea. Actualment, sabem que no es poden fer només utilitzant el regle i el compàs. A continuació, trobareu unes construccions que resolen aquests tres problemes, però utilitzant alguns recursos diferents.