En trekantet opgave

1. Punkt A, B og C danner en trekant. - Hiv i punkterne og prøv at danne forskellige trekanter. Læg mærke til hvad der sker med vinklernes gradtal. - Hvad hedder vinklen når den er over, under eller lig med 90 grader? - Hvad sker der med vinkelsummen når trekanten ændrer udseende?