Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Àrea i perímetre del rectangle (2)

Mou el punt A per obtenir diferents rectangles d'igual àrea. Indica movent els punts lliscants l'àrea i el perímetre de cadascun dels rectangles obtinguts. Els rectangles d'igual àrea tenen igual perímetre?