Najkraći ukupni put (2)

Pomičite točku C po pravcu p dok ne otkrijete poziciju točke C tako da zbroj udaljenosti i bude najmanji. Promatrajte u drugom koordinatnom sustavu trag točke čija je apscisa ista kao i apscisa točke C, a njena ordinata iznosi koliko i vrijednost zbroja duljina putova. Uočite da je minimum grafa funkcije u nastajanju traženo rješenje. Kako biste problem riješili algebarski rabeći formulu za udaljenost točaka u koordinatnom sustavu ?