Rotació o Gir

Tema/es:
Rotació
Fes girar el personatge mitjançant el punt lliscant verd, fixant abans amb el punt lliscant marró l'angle que vols que giri. Activa, si vols, les línies auxiliars per entendre millor el moviment.
Quins punts deixa invariant un gir? Quines rectes deixa invariants? Fixa l'angle de gir a 180º i, amb les línies auxiliars activades, fes girar el personatge. Canviaries alguna de les respostes anteriors en aquest cas?