84-1 Ravnine određene vrhovima kvadra

Istraži kako se označavaju ravnine određene vrhovima kvadra. (Možeš mijenjati duljinu, širinu, visinu, pomicati točku A i točku 3D pogled.)