Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

ruimtemeetkunde illustreren

onderlinge ligging van rechten

In dit werkblad leer je
  • een kubus tekenen
  • de begrippen evenwijdige, kruisende en snijdende rechten illustreren.

Leer eerst enkele basisvaardigheden van GeoGebra

Neem de volgende hoofdstukken door in de interactieve GeoGebra handleiding. Zorg dat je kennis gemaakt hebt met de knoppenToolbar Image en Toolbar Image.

Het volgende applet leer je maken

Verken stapsgewijs de opbouw van onderstaand applet met de navigatiebalk. Opmerking: Als het applet niet opent, vernieuw dan het scherm met de vernieuwknop in de adresbalk van je browser.

Stappenplan

Volg het stappenplan om het bestand op te bouwen in onderstaand scherm.
Toolbar ImageSelecteer de knop Nieuw punt en klik op de oorsprong om het punt A te creëren. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando A = (0, 0, 0).  
Toolbar ImageSelecteer de knop Nieuw punt en klik op de x-as (= de rode as) op x-coördinaat 2 om het punt B = (2, 0, 0) te creëren. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando B = (2, 0, 0).  
Toolbar ImageSelecteer de knop Kubus en klik achtereenvolgens op de punten A en B. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando Kubus [A, B, zAs].
Toolbar ImageSelecteer de knop Rechte door twee punten en klik achtereenvolgens op de punten E en H om de rechte EH te creëren. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando Rechte [E, H].
Toolbar ImageSelecteer de knop Rechte door twee punten en klik achtereenvolgens op de punten C en H om de rechte CH te creëren. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando Rechte [C, H].
Toolbar ImageSelecteer de knop Rechte door twee punten en klik achtereenvolgens op de punten F en G om de rechte FG te creëren. Alternatief: Typ in de invoerbalk het commando Rechte [F, G].

Maak het nu zelf...

Verdere opmaak van het applet

Om de figuur beter leesbaar te maken pas je best lijndiktes, transparantie en kleur van de verschillende objecten aan. Selecteer telkens een object en wijzig de eigenschappen in de  opmaakwerkbalk. Wil je meer opmaakmogelijkheden, open dan het eigenschappenvenster van een object door in de opmaakwerkbalk op Toolbar Imagehet icoon met het wieltje te klikken. Meer informatie hierover: 5.1 De opmaak werkbalk. In de offline ggb-versie kan je ook rechtsklikken op een object en Toolbar ImageEigenschappen selecteren. In het eigenschappenvenster van een object heb je meer opmaakmogelijkheden dan in de opmaakwerkbalk.

Lukt het niet, bekijk dan de opbouw in volgend filmpje gemaakt in de offline ggb versie

Je kunt dit filmpje in een grotere schermweergave bekijken op rechten in de ruimte