Función inversa

Para probar con outras funcións, pon na caixa de entrada a definición: f(x)= ... ou g(x)= ...