USA's befolkning 1790-2010

Författare/skapare:
Jonas Hall
Detta är faktiska värden på USA's befolkning under 1800- och 1900-talet. Din uppgift är att göra så noggranna förutsägelser som möjligt av beräknad befolkning år 2025 samt år 2050. Du bör försöka göra någon slags feluppskattning.
Observera att det kan finnas flera olika möjliga modeller, flera metoder att hitta dessa modeller och även flera olika möjliga sätt att göra feluppskattningen. Eftersom det rör sig om prognoser finns det inget rätt svar (på länge än) men du bör kunna argumentera för den modell du valt.