Řezy II. (rovnoběžnost)

Jsou-li roviny dvou stěn rovnoběžné a přitom různoběžné s rovinou řezu, jsouprůsečnice roviny řezu s rovinami těchto stěn rovnoběžné.