Ll01S02Ex06

Dos triangles són iguals, sempre que tenen dos costats corresponents iguals i una mitjana igual (dos cassos)

Podeu activar independentment els dos casos possibles amb el quadre de control. En el cas 1 la mitjana comú és la que té per vèrtex el punt d'intersecció dels dos costats iguals. En el cas 2 la mitjana surt d'un de l'extrem no comú d'un dels dos segments iguals.