Fraccions pròpies i impròpies

Autor:
Francesc
Tema/es:
Fraccions
1. Representa gràficament les fraccions que van apareixent cada vegada que clicas la icona de la part superior dreta. 2, Explica a la teva llibreta que passa en el cas que el numerador sigui més gran que el denominador 3. Dibuixa a la llibreta dos casos en què el numerador sigui més petit que el denominador ( fraccions pròpies) i dos casos en què el numerador sigui més gran que el denominador(fraccions impròpies)