Viditelnost sochy – Regiomontanův problém III

Jak daleko od paty podstavce si má pozorovatel stoupnout, aby viděl sochu co největší? Předpokládáme, že podstavec sochy je vyšší než pozorovatel. Jedná se o variantu problému, který roku 1471 vyslovil německý matematik Johannes Müller, zvaný Regiomontanus. Tento dynamický aplet doplňuje funkci apletu "Viditelnost sochy – Regiomontanův problém II" o tabulku, v níž jsou načteny vzdálenosti a odpovídající zorné úhly pro několik desítek poloh pozorovatele. Data z tabulky jsou zpětně zobrazeny v Nákresně. Vzkreslují tak tvar grafu funkce, která popisuje závislost velikosti zorného úhlu na vzdálenosti pozorovatele. Dokážete najít její předpis?

Poznámka: Oranžové body jsou pohyblivé.