Funció

Anem a trobar el màxim i mínim relatiu de la funció així com el punt d'inflexió