Interferencias

Interferencia de dúas ondas harmónicas

Move os deslizadores e observa como cambia a onda resultante da interferencia.