2 צלעות שוות ו- 2 אלכסונים שווים

נתון: AB=CD [br]AC=BD[br]האם המרובע חייב להיות מלבן? [br]גררו קדקודים ובדקו. הסבירו.

Information: 2 צלעות שוות ו- 2 אלכסונים שווים