Параллелограмын байгуулалт

Даалгавар

Дараах байгуулалтын алхамуудыг дагаж параллелограм байгуул.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Зааварчилгаа

1Toolbar ImageШулуун хэрэгсэл сонгоод  график хэсэгт хоёр удаа дарж дурын AB шулууныг үүсгэ. 
2Toolbar ImageВС шулуун үүсгэ. Зөвлөгөө: В цэгийг сонгоод график хэсэгт дарж С цэг үүсгэ.
3Toolbar ImageПараллель шулуун хэрэгслийг идэвхижүүлж С цэгийг дайруулан АВ шулуунтай параллель шулуун байгуул. Зөвлөгөө: АВ шулууныг дараа нь С цэгийг сонго.
4Toolbar ImageА цэгийг дайруулан ВС шулуунтай параллель шулуун байгуул.
5Toolbar ImageОгтлолцол хэрэгслийг сонгоод хоёр шулууны огтлолцлын D цэгийг үүсгэ. Зөвлөгөө: Хоёр объект идэвхжсэн үед огтлолцлын цэг дээр шууд дарна
6Toolbar ImageОлон өнцөгт хэрэгслийг идэвхижүүлэн бүх оройг өгсөн дарааллаар сонгож АВСD параллелограм үүсгэ. Тайлбар: Олон өнцөгтийг битүүлэхийн тулд эхний цэг дээр дахин дарж дуусга.
7Toolbar ImageЗөөх хэрэгслийг сонгоод параллелограмын аль нэг оройгоос чирч зөв байгуулагдсан эсэхийг шалга.

Байгуулалтын бичлэг.