STOŽNICA kot krivulja drugega reda

Avtor:
Hana
Linearna enačba je premica. Kaj pa enačba drugega reda? ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0 je lahko: - ELIPSA (poseben primer: KROŽNICA ali TOČKA) - PARABOLA - HIPERBOLA (poseben primer: SEKAJOČI SE PREMICI) in nič drugega! Kdaj in kako? Pozabavaj se sam!
Razišči različne možnosti za a in c (pri b=0): - a in c sta enaka - a in c sta različna in sta istega predznaka - a in c sta različna in sta nasprotnega predznaka, - eden izmed a ali c je enak nič