Graf funkcije kosinus

Pomičite vrijednost kuta na klizaču i uočite kako se točka E miče.

Svojstva zadane funkcije.

Promatrajući graf odgovori na sljedeća pitanja.

Funkcija je periodična s periodom

Funkcija

Uključite sve točne odgovore

Funkcija je rastuća (napiši interval )

Funkcija je padajuća (napiši interval)

Funkcija ima minimum i maksimum i oni se postižu u točkama

Funkcija ima jednu nultočku.

Uključite sve točne odgovore

Funkcija ima beskonačno nultočaka.

Uključite sve točne odgovore