A háromszög nevezetes vonalai és pontjai

Szerző:
Láng Anikó
A, B, C a háromszög csúcspontjai; Fa, Fb, Fc a háromszög oldalainak felezőpontjai; Ta, Tb, Tc a háromszög magasságvonalainak talppontjai; ea, eb, ec a háromszög oldalainak felezőmerőlegesei, metszéspontjuk O; fa, fb, fc a háromszög szögeinek szögfelezői, metszéspontjuk Q; ma, mb, mc a háromszög magasságvonalai, metszéspontjuk M; sa, sb, sc a háromszög súlyvonalai, metszéspontjuk S; Ka, Kb, Kc az M és a csúcspontok közötti szakaszok felezőpontjai; MO szakasz felezőpontja K; Ta, Tb, Tc, Fa, Fb, Fc, Ka, Kb, Kc meghatároz egy kört, melynek középpontja K; M, S, O meghatároz egy egyenest.