Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Distància d'un punt a una recta

Un procediment per calcular la distància d'un punt a una recta explicat pas a pas.
Podeu fer servir l'aplicació per resoldre qualsevol exercici on es demani la distància d'un punt a una recta.