Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Stefan Boltzmanns lov

Stefan-Boltzmanns lov

Alle legemer udsender energi i form af elektromagnetisk stråling. Et sort legeme absorberer al stråling der falder på det. Det udsender stråling som en funktion af dets overfladetemperatur I(T)=T4 I(T) er udsendt energi pr. areal pr. sekund i W/m2. =5,670510-8 W/m2 er Stefan-Boltzmanns konstant. T er den absolutte temperatur i K.