Równe pola obszarów / Equal areas

Autor:
Jerzy Mil
Suwak n zmienia liczbę boków czerwonego i fioletowego wielokąta foremnego. Zmieniając położenie punktów A i B możesz zmieniać położenie i rozmiar fioletowego wielokąta foremnego. Cały fioletowy wielokąt musi być zawarty wewnątrz wielokąta czerwonego. Slider n changes the number of red and violet sides of a regular polygon. By changing the location of points A and B can change the position and size of a violet regular polygon. All the violet polygon must be contained within the red polygon.