Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Experimentele kans

Een producent van frisdrank besluit een nieuwe promotiecampagne te voeren, om meer winst te maken. Bij elk pak van zes flessen wordt een exclusieve foto van een bekende popgroep gestopt. In totaal zijn er drie verschillende foto’s; elk pak bevat echter maar één foto. Luckas wil de drie foto’s bijeen krijgen en koopt daartoe elke week zo’n pak van zes flessen. Hij wil weten wat de kans is dat hij na drie weken zijn drie verschillende foto’s al verzameld zal hebben. We geven elk van de drie fotoposters een cijfer: 1, 2 en 3. We simuleren nu 500 keer dat Luckas drie opeenvolgende weken een pak cola koopt en noteren telkens de drie cijfers van de poster. Voer in GEOGEBRA 500 simulaties uit: -Maak in het REKENBLAD drie kolommen (A, B, C) aan. In iedere kolom laat je de pc een toevalsgetal tussen 1 en 3 genereren met het commando: ToevalsgetalTussen[1, 3]. -In een vierde kolom maak je van deze drie cijfers een lijst: {A1, B1, C1} . -In een vijfde kolom ga je na of de drie cijfers verschillend zijn: Als[Sorteer[D1] == {1, 2, 3}, 1, 0] Dit betekent dat bij drie verschillende cijfers (foto’s) een 1 in de kolom geplaatst wordt en bij minstens 2 gelijke foto’s er een 0 geplaatst wordt. -Selecteer nu de rij van 5 cellen en ‘trek’ die naar beneden zodat je 500 rijen verkrijgt. -Maak nu de som van de laatste kolom: Som[E1:E500]