Διάθλαση φωτός (οριζόντια)

Το πρόγραμμα εμφανίζει μια πηγή μονοχρωματικού φωτός μεταβλητής συχνότητας, που εκπέμπει φωτεινή ακτίνα η οποία εισέρχεται σε οπτικό μέσο μεταβλητού n. Παρουσιάζεται η μορφή του κύματος εντός και εκτός του οπτικού μέσου.