Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Onderwijzen, leren, instuderen

f(x) = ax + b

Toen ik zelf jaren geleden nog in de klas zat was wiskunde vaak een dicteren en noteren: "Als a positief is, stijgt de rechte". "Hoe groter de absolute waarde van a, hoe steiler de rechte". 's Anderendaags was het quiz en kreeg je punten voor correcte antwoorden vraag 1: "Wanneer stijgt de rechte?" Maar misschien laten we met zo'n lesmethode toch heel wat leerkansen liggen
Image

Schuiknop in reserve

Toon je enkel de variant met de schuifknop, dan gooi je meteen alle troeven op tafel. Nu kan je stapsgewijs het leren opbouwen door vragen te stellen en te controleren. - "Wat als a = 2 ?" - "Wat als a = 1/2 ?" - "Wat als a = 0, en wat als a negatief is? " Optie: Pas de schuifknop tonen nadat je tot een hypothese komt over de rol van a. Het wordt dan de samenvatting van meerdere vragen.

een thuisversie

Instuderen is iets anders dan een leerstof verkennen en aanleren in de les. In deze 'thuisversie' bieden meerkeuzevragen een middel om te controleren of je nu effectief kent wat je zou moeten geleerd hebben in de les. - Kan je het zonder eerst de schuifknop te gebruiken en het applet uit te proberen? - Of helpt de schuifknop om het nog een keer duidelijk te maken? Als aanvinkvakjes gebruik je grote holle punten waarop je een script plaatst. Met het commando SetPointStyle[A,0] kleur je het punt A vol in. Met het commando SetPointStyle[A,2] maak je er opnieuw een hol punt van.
Image