Angles en polígons

Autor:
Xevi

Els angles d'un triangle sumen 180º. AIXÒ JA HO SABÍEM!!

Quan sumen els angles en un quadrilàter? Fes una construcció amb el geogebra per comprovar-ho

Quan sumen els angles en un pentàgon? Fes una construcció amb el geogebra per comprovar-ho.

EXERCICI: Busca una fórmula per saber quan sumen els angles d'un polígon qualsevol