PORRASRAKENNELMA

Tekijä:
ritaj_1
SUORAN KULMAKERROIN Portaiden muotoa voit muuttaa tasenne- ja hissimatka-liukujen avulla. Kirjoita vastaus ?-kysymysmerkin tilalle ja paina Enter. Diavalikossa diat 1-10 sekä viimeinen dia (0/10), jossa tutkitaan tarkemmin suoran kulmakerrointa. Jos vaihdat portaiden muotoa, muista painaa painiketta Uudet pisteet.